Colocviul Imaginea Invizibilului.Texte şi iconografie, 9 decembrie 2017

Centrul de Studii Medievale al Universității din Bucureşti organizează colocviul Imaginea Invizibilului.Texte şi iconografie care va avea loc Sâmbătă 9 decembrie 2017, ora 10.00, Sala 212 ,et. II, Str. Edgar Quinet 5-7, Sector 1,
Bucureşti.

Comitet ştiinţific:
prof. dr. Ecaterina Lung
prof. dr. Mihaela Voicu
prof. dr. Mianda Cioba
prof. dr. Mihaela Pop
conf. dr. Luminiţa Diaconu
lect. dr. Ioana Gogeanu

 

Departamentul de Franceză, et. II,
Str. Edgar Quinet 5-7, Sector 1, Bucureşti

Organizatori:
conf. dr. Luminiţa Diaconu
prof. dr. Ecaterina Lung

Program

Sâmbătă 9 decembrie, ora 10.00, Sala 212 (et. II, E. Quinet)

Secţiunea I. Moderator: Mihaela Voicu
10.00-10.20 Ilinca Damian: Momentul necuprins al morţii. Exerciţiu pe marginea unei morţi documentate: Iisus Hristos
10.20-10.40 Liviu Damian: Formarea imaginii invizibilului în gândirea creştină prin polemica cu păgânismul (sec. II-III). Discurs apologetic şi simbol
10.40-11.00 Manuela Dobre: Reprezentarea divinităţii în iconografia imperială bizantină din secolele IV-VI
11.00-11.20 Doina Filimon Doroftei: Ego sum A et Ω initium et finis (Ap. 21, 6)
11.20-11.40 Nicoleta Negraru: Semantica vizibilului din perspectiva relaţiei dintre contemplaţie şi imagine la Dionisie Areopagitul şi Maxim Mărturisitorul
11.40-12.00 Discuţii
12.00-12.20 Pauză de cafea

Secţiunea a II-a. Moderator: Mihaela Pop
12.20-12.40 Bogdan Tătaru-Cazaban: Corpul îngerilor. Epifanii şi reprezentări ale invizibilului
12.40-13.00 Vladimir Creţulescu: Portretul împăratului şi icoana lui Hristos: Interferenţe iconografico-semiotice la San Vitale, Ravenna
13.00-13.20 Miruna Tătaru-Cazaban: Împăraţii şi invizibilul. Aspecte ale teologiei iconoclaste
13.20-13.40 Ecaterina Lung, Alexandra Lițu: Reprezentări ale tristeţii în iconografia creştină medievală. Origini antice şi prelungiri renascentiste
13.40-14.00 Costel Coroban: Trăsăturile nevăzute ale Regelui în Laxdaela saga şi alte saga islandez
14.00-14.20 Discuţii
14.20-15.00 Pauza de prânz

Secţiunea a III-a. Moderator: Ecaterina Lung
15.00-15.20 Mihaela Voicu: O icoană pe zăpadă sau prezenţa în absenţă
15.20-15.40 Mihaela Pop: ”Locul vieţii” şi ”locul a ceea ce nici un alt loc nu poate să conţină” sau cum devine vizibil invizibilul
15.40-16.00 Luminiţa Diaconu: Inima războinicului în cîteva texte medievale : de la codul moralei cavalereşti la perspectiva creştină
16.00-16.20 Ioana Gogeanu: Walter Hilton (sec.XIV): Despre cum se află sufletul şi Dumnezeu „faţă către faţă”
16.20-16.40 Lavinia-Elena Vieru: Imaginea divinităţii în compoziţiile maestrului Pseudo-Jacopino (sec. XIV)
16.40-17. 00 Discuţii
17.00-17.20 Pauză de cafea

Secţiunea a IV-a. Moderator: Ioana Gogeanu
17.20-17.40 Daniela Langusi: Inovatii iconografice in tablourile de altar napoletane ale lui Wenzel Cobergher. Surse si interpretari
17.40-18.00 Şarolta Solcan: Între imaginar şi realitate: vrăjitoarea din Transilvania din secolele XVI-XVII
18.00-18.20 Cătălina Velculescu & Ileana Stănculescu: Imaginea unui text. Toată suflarea să laude pe Domnul.
18.20-18.40 Drîmbă Gabriela: Reprezentări ale invizibilului în biserica de lemn Cuvioasa Parascheva (Ibănești, Olt)
18.40-19.00 Ştefan Ionescu Berechet: Contribuţii româneşti în studierea erminiilor de pictură bizantină
19.00-19.20 DiscuţiiCite this blog post
Ecaterina Lung (2017, November 29). Colocviul Imaginea Invizibilului.Texte şi iconografie, 9 decembrie 2017. Centrul de Studii Medievale. Retrieved June 21, 2024, from https://doi.org/10.58079/nec7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.