Colocviul anual al Centrului de Studii Medievale

De la Sfântul Toma la Petrarca și Erasmus. Declinări medievale ale relației dintre intelectual și lume

COLOCVIUL ANUAL

AL CENTRULUI DE STUDII MEDIEVALE

Imagini pentru old paper

București

14 decembrie 2019

Imagini pentru old paper

Program

9:00-9:15 Deschiderea lucrărilor colocviului: Amf. Maiorescu, FLLS (Edgar Quinet 5-7, etaj 3, dreapta)

  • 9:30-10:30

Masă rotundă – Vladimir Crețulescu, Claudia Coldaș, Gabriel Ban:

Omul vitruvian. Origini. Semnificații. Interpretări. De la Hildegard von Bingen, la Giacomo Andrea de Ferrara și Leonardo da Vinci

  • 10:30-12:10 Moderator: Mihaela Alexandra Pop

Manuela Dobre: Laonic Chalcocondyl – un intelectual bizantin renascentist

Ecaterina Lung: Istoricii și cronicarii începutului de Ev Mediu și rolurile lor cultural-politice

Andra Jugănaru: Școli și viață intelectuală în Capadocia secolului al IV-lea

Bogdan Tătaru Cazaban: Condiția intelectualului creștin și cultura clasică. Polemica Sfântului Grigorie din Nazianz împotriva împăratului Iulian 

  • 12:10-12:30

Pauză de cafea

  • 12:30-14:00 Moderator: Ecaterina Lung

Liviu Damian: John Wycliffe: reformator intelectual, influențe și mișcări pre-reformatoare 

Miruna Tătaru-Cazaban: Dante- condiția intelectualului și cele două finalități ultime (duo ultima)

Alexandru Anca: Intelectualul și res publica. Francesc Eximenis, regele și binele public. Model politic și pragmatism în Coroana Aragonului la sfârșitul secolului al XIV-lea.

  • 14:00-15:00

Pauză de masă

  • 15:00-17:10 Moderator : Anca Crivăț
Imagini pentru old paper

Simona Drăgan: Clericalism și patronat artistic în Evul Mediu târziu: rolul intelectualității franciscane în definirea unor programe iconografice și inovații artistice italiene

Robert Mirică: Malleus Maleficarum: Codificări ale discursului intelectual într-un tratat de demonologie din secolul al XV-lea. 

Mihaela Alexandra Pop: Neoplatonism bizantin și gândire politică – Gemistos Plethon

Silvia-Alexandra Ștefan: Figura intelectualului Thomas Morus în oglinda prozei lui Fernando de Herrera

  • 17:10-17:30

Pauză de cafea

  • 17:30-19:10 Moderator: Mianda Cioba

Alexandru Călin: „De sapiencia l’apellaven doctor”. Surprizele prozodice ale unui poem despre Boetius

Lavinia Stoleru: Tirso de Molina si autolegitimarea intelectualului prin scriitură

Ruxandra Toma: Diego de Almela. Condiția intelectualului în vremea Regilor Catolici

Imagini pentru old paper


Organizatori: prof. dr. Mianda Cioba, prof. dr. Anca Crivăț, prof. Dr. Ecaterina Lung, drd. Ruxandra Toma, drd. Lavinia Stoleru.

Colocviul anual al centrului de studii medievale

Centrul de Studii Medievale și Departamentul de Limbi și Literaturi Romanice, Clasice și Neogreacă organizează pe 14 dec 2019 COLOCVIUL ANUAL AL CENTRULUI DE STUDII MEDIEVALE intitulat De la Sfântul Toma la Petrarca și Erasmus. Declinări medievale ale relației dintre intelectual și lume.

Organizat de Mianda Cioba, Anca Crivăț, Ruxandra Toma, Lavinia Stoleru și Ecaterina Lung, colocviul reunește specialiști din țară și străinătate, preocupați de actualitatea reflexiei asupra rolului profesioniștilor medievali ai gândirii și creației intelectuale.

Lucrările se vor desfășura pe 14 decembrie, începând cu orele 9.00, în Amfiteatrul Maiorescu al Facultății de Limbi și Literaturi Străine (Edgar Quinet 5-7, etaj 3).